2014-10-07 16:13:29

TAJNICA/TAJNIK ŠKOLE

Ravnatelj Osnovne škole Dragutina Domjanića Zagreb, Gajnice bb  na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.) raspisuje:

 

Natječaj za popunu radnog mjesta

 

  1. Tajnik/tajnica škole  - 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati), na određeno vrijeme

Uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Zamolbi priložiti:

  1. životopis,
  2. preslik domovnice,
  3. preslik diplome,
  4. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja, od dana 06.10. do dana 14.10. 2014. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole s naznakom“ ZA NATJEČAJ“.

 

                                                                                 Ravnatelj:

                                                                                 mr.sc. Dražan Šimić, prof.


Osnovna škola Dragutina Domjanića Zagreb